Публiчний договiр (оферта) на замовлення, придбання, продаж і доставку товарів

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ1.1. Публічна оферта (далі —  «Оферта») — публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі —  «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.1.2. Замовлення — рішення Замовника замовити товар і його доставку, оформлений в інтернет-магазині і/або доручення на придбання і доставку товарів.1.3. Інтернет-магазин —  відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.1.4. Продавець —  компанія, яка реалізує товари, представлені на веб-сайті.1.5. Покупець —  фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.1.6. Замовлення —  вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ2.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією в особі ФОП Шагіної Олена Віталіївни, далі за текстом —  «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту —  « договір », і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця www.bezh.com.ua (далі —  «Інтернет-сайт»).2.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.
3. ЦІНА ТОВАРУ3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину.3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при оформленні замовлення Оператором.3.7. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.3.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину.
4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на сайті iнтернет-магазину www.bezh.com.ua;4.2. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:4.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача);4.2.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);4.2.3. адреса електронної пошти;4.2.4. контактний телефон.4.3. Найменування, кількість, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товарів в інтернет-маркеті.4.5. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця.4.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.4.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту інтернет-магазину або видачі Продавцем Покупцеві касового або товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату Товару.
5. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ5.1. Способи, порядок і умови доставки замовленого товару Покупець погоджує з оператором інтернет-магазину в момент оформлення покупки.5.2.Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження товару переходить до Замовника або його Представника з моменту отримання товару шляхом і підписання Сторонами товарного чека і/або замовлення (і/або доручення на придбання і доставку товару) на доставку.5.3. Доставка товару здійснюється із залученням третіх осіб (перевізника).5.4. При отриманні товару Замовник повинен у присутності представника кур'єра перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам, (найменування товару, кількість, комплектність, відповідність).5.5. Замовник або Представник Замовника під час приймання товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку і/або замовленні на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду і комплектності товару.
6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ6.1. Повернення товару в Інтернет-магазин здійснюється згідно чинного законодавства України.6.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.6.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачені за товар грошові кошти.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.7.2. Продавець не несе відповідальності за:- за незначну невідповідність кольору товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колір передачі моніторів персональних комп'ютерів і екранів телефонів окремих моделей;- за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;7.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.7.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.7.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Контакти

moc.liamg%40dnarbeht.hzeb
Instagram @bezh.brand

Made with